[1]
Rydström, J. 1. Queer teori och historia. lambda nordica. 2, 3-4 (1), 81-99.