[1]
Laskar, P. 1. Queer teori och feminismen: Beröringspunkter och spänningar. lambda nordica. 2, 3-4 (1), 67-80.