[1]
Westerling, K. 1. Annorlundahetens potential: Dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda. lambda nordica. 13, 1-2 (1), 31-49.