[1]
Steorn, P. 1. Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet. lambda nordica. 12, 3 (1), 61-71.