[1]
Magnusson, J. 1. Lagar som tilltalar. lambda nordica. 12, 3 (1), 28-32.