[1]
Ladendorf, M. 1. The L-word : flat-identitet och lesbiska stilmarkörer i och framför teverutan. lambda nordica. 12, 3 (1), 7-20.